Blue Flower

Szeretőm a táncba - MC

EZ A KIADVÁNY KORLÁTOZOTT SZÁMBAN, K A Z E T T Á N KAPHATÓ!
With shipment Utánvételes csomag for 2000,00 Ft
Fogyasztói ár1000,00 Ft
Leírás

Legedi László István, Bálint Erzsébet – Moldvai csángómagyar népzene Klézséből

„...Az egyes népek népzenéi között való szakadatlan kölcsönhatás az egész területen ritka gazdagságú dallamvilágot alakított ki, melyben a primitív archaikusoktól a klasszikus formációkig a történelemben állandóan újuló emberi élet csap hangokba...”

Bartók Béla (A kelet-európai népzenéről, 1942)

Az Etnofon Népzenei Kiadó jóvoltából először nyílt mód önálló, stúdióban rögzített moldvai csángó népzene CD-n történő kiadására. A felvételeken a moldvai csángómagyarok táncdallamait és guzsalyas énekeit hallhatjuk, Legedi László István furulyás és Bálint Erzsébet énekes előadásában. Mindketten kitűnő tolmácsolói a hagyományos csángó népzenének.

A lemez jelentős részét táncdallamok alkotják, melyek nagy része koboz- és dobkísérettel hallható, de megszólalnak lírai hangvételű hangszeres és énekes szóló dallamok is. A kíséretben Bolya Mátyás (koboz) és Benke Grátzy (dob) az évek során kialakult táncházas gyakorlat és a hagyományos játékstílus elemeit ötvözi. A közreműködő Zurgó együttest budapesti fiatalok alapították azzal a céllal, hogy a csángó népzenét elsajátítsák és újrafogalmazva továbbadják. Részvételük lehetőséget teremt az autentikus és a városi táncházas játékmód összehasonlítására.

A „Szeretőm a táncba” című kiadvány közreadásával szeretnénk minél szélesebb körben ismertté tenni a klézsei csángómagyarok népzenéjét, valamint gazdagítani a népzenetanulás lehetőségeit.

A szerkesztő


"...The continuous interaction of the peoples living in the region created a melodic world of exceptional ríchness, in whose musical forms, ranging from simpie archaic tunes to classical ones, the constant renewal of humán life is being cast in sound..."

Béla Bartók (On Eastern European Folk Music, 1942)

The musical pieces on this CD are all traditional Csángó (a Hungárián mino-rity in Rumania) tunes from Moldva. The dance tunes are played by István Legedi László (50 years old, carpenter) on the Furulya (wooden whistle with six holes), the Kával (long wooden whistle with five holes) and the Tilinkó (wooden whistle without holes). The songs are sung by Erzsébet Bálint (56 years old, housewife). Both are peasant musicians, that is they have learned the traditional melodies and lyrics, which were passed down from generation to generation, from their parents.

Most of the tunes are dances, accompanied with the Koboz (special kind oflute with four or five pairs of strings, today to be found in this area only), Jew's harp and a drum, but iyrícal instrumental and vocal tunes can alsó be heard. This recording is part of a seríes of musical editions (cassettes and sheet music) on Hungárián folk music from Moldva.

The Zurgó band was founded by young musicians from Budapest. They would üke to preserve and pass on this ancient music in an úrban context. The tunes played by the band were added to show the contrast between the authentic and the úrban interpretation.

EditorLegedi László István – furulya (1-3, 9, 11, 15-19, 20, 26, 29, 30), kaval (7, 8, 12-14, 21, 22, 28), tilinkó (24, 25)
Bálint Erzsébet – ének / voice (2, 3, 5, 6, 9, 10, 18, 30)

Kísér / Accompanied by:
BENKE GRÁTZY: dob / drum 1, 2, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 26, 28-30
BOLYA MÁTYÁS: koboz 1-3, 7-11, 14, 15, 18, 19,, 26, 28-30
BALOGH SÁNDOR: doromb / Jew’harp 8, 21, 25
Közreműködik / With the Participation of Zurgó
Draskóczy Lídia – hegedű / fíddle 4, 23, 27
Nagy Bercel – furulya 4, 27; kaval 23
Jakabffy Balázs – dob / drum 4, 23, 27
Róka Szabolcs – koboz 4, 23, 27 (Guest Artist from Tatros Band)
Unger Balázs – cimbalom / dulcimer 4, 23 (Guest Artist from Galga Band)

A felvételek a ZA-KI Hangstúdióban készültek 1997 februárjában, kivéve a Zurgó együttes számait, amelyek az FMH-ban 1998 januárjában.
Recorded at ZA-KI Studío in February 1997. except for tracks: 4, 23, 27 recorded at FMH in January 1998.

Szerkesztő, zenei rendező / Editor, album co-ordinator: Balogh Sándor
Fotók / Cover Photos: Bolya István
Borítóterv / Cover Design: Bolya Mátyás
Tipográfia / Typography: Bausz Áron
Felvétel / Recorded by: Kiss Ferenc
Stúdió utómunka / Mastering: Péterdi Péter
Producer / Producer: Kiss Ferenc, Balogh Sándor
A dallamokat gyűjtötte / The tunes were collected by: Balogh Sándor