Blue Flower

Magyar citerazene I-II. / Citeraiskola

Tananyag, példatár és adattár az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokhoz
With shipment Utánvételes csomag for 1500,00 Ft
Fogyasztói ár4500,00 Ft
Leírás

A legutóbbi citerás tankönyv megjelenése óta több mint másfél évtized telt el. Ezalatt számos olyan esemény történt, amely a citera helyes megítélését segítette zenei közgondolkodásunkban, csak a két legfontosabbat említve: a citera megjelent a felsőfokú oktatásban; hozzáférhetővé váltak – a többi népi hangszerhez hasonlóan – hagyományos citerás gyűjtések. Mindezek fényében szükségessé vált egy új, korszerű tananyag összeállítása.

De pontosan mit is tart kezében a kedves olvasó? Már az alcím is jelzi, hogy nem „egyszerű” tankönyvről van szó: tartalmában, terjedelmében és összetettségében is újszerű. Az általános játéktechnikai és elméleti részeket több mint 500 dallamból álló didaktikus példatár egészíti ki, körülbelül 150 ábrával, jelzéssel, magyarázattal. A közel 100 fénykép nem csak a tanulás fázisait szemlélteti, hanem betekintést nyújt a hagyományos citerások régmúlt világába is. A kötet végén pedig a Magyar Citerás Antológia I. hanganyagának tudományos igényű lejegyzései, valamint munkánk során összegyűlt számos, hagyományos citerazenére vonatkozó adat kapott helyet.

Kötetünk célja, hogy a tanulók a hagyományos citerazenére építve – megtartva annak legértékesebb technikáit – lépjenek tovább a mai kor elvárásainak is megfelelő, magasabb szintű játékmód és technika felé. Reményeink szerint könyvünk alkalmas lesz arra, hogy az eddigi tapasztalatok összegzésével, új irányelvek meghatározásával egységesítse a citerazene útját, tanítási módszereit, és a citerát az azt megillető helyre emelje a zenei életben.

Kiadja a Flaccus Kiadó 2008-ban.
Formátum: A/4, ragasztókötött
Terjedelem: 448 oldal
ISBN: 978 963 9412 61 3


Tartalomjegyzék

I. kötet

1. rész
A citera történetéről, magyarországi megjelenéséről • A hangszer felépítése • A magyar citera fő formatípusai • Hangolás • A transzponáló hangszerről • A citerajáték kezdetei • Üres húrok hozzápengetése az énekelt dallamhoz • A bal kéz tartása játék közben • Gyermekdalok játéka • Módosított hang fogása – a második érintősor • Hangtartomány-váltás – a felső- és az alsó hangtartomány összekapcsolása

2. rész
Régi stílusú népdalok – Lá-pentaton, kétrendszerű lá-pentaton és dór hangsor • Dallampéldák • Esztam kíséret • Természetes moll hangsor • Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás • Sűrű esztam kíséret • Dallampéldák – Ritmusaprózás egyes dallamhangokon • Pergetés • Nyolcadolós kapkodós díszítés • Lépegetős játék • Szinkópa ritmus • Negyed érték nyolcadra csökkentése, diminuálása • Díszítés tizenhatod értékekkel – Dél-Dunántúl • Alkalmazkodó ritmus és a fél érték • Mintapéldák – alkalmazkodó ritmus, fél értékek bontása • Dallampéldák – éles- és nyújtott ritmus, fél érték • A kísérőhúrok funkciója • Kis nyújtott-, kis éles- ritmus • Triolás nyújtott-, triolás éles ritmus • Tárgymutató • Képjegyzék • Betűrendes dallammutató

II. kötet

3. rész
A hagyományos citerajátékról általában • Játék nyomóval • A glisszandó játék és díszítés • A parlando, rubato előadásmód • Dallampéldák – kötetlen ritmusú dallamok • Díszített dallamok • Új stílusú dallamok sorvégi díszítései • Új stílusú népdalok egyéb díszítései • Mintapéldák a hagyományos citerajáték díszítményeivel • Dallampéldák a hagyományos díszítések gyakorlására • Sorvégi díszítések példái • Különleges pengetésmódok • Táncdallamok tájegységi csoportosításban • Moldvai csángó dallamok • Páratlan nyolcadú ütemek • Citerán játszható hangsorok fogástáblázatai

4. rész
Eredeti citerás lejegyzések • A Magyar Citerás Antológia eddig megjelent lemezeinek adatai • Adattár • Bibliográfia és diszkográfia • Tárgymutató • Képjegyzék • Betűrendes dallammutató