Blue Flower

Ez az utazólevelem - Balladák új könyve

With shipment Utánvételes csomag for 2500,00 Ft
Fogyasztói ár3000,00 Ft
Leírás

Kallós Zoltán: Ez az utazó levelem - Új balladák könyve. (Akadémiai Kiadó 1996)
A 241 páratlan értékű gyöngyszemet tartalmazó kötet a mezőségi, kalotaszegi, gyimesi és moldvai csángó emberek dallamkincsének szövegeit tartalmazza. Az eredetileg több magnókazetta melléklettel megjelentetett kötet mára már csak könyv formában szerezhető be. A kötet utószavában Kallós Zoltán ezt írja:

„...Szívemnek a fele benne van ebben a kötetben. Minden betűjéért véres verejtékkel és sok megaláztatással fizettem, de ezekre a dolgokra most már nem is akarok emlékezni, csak a jóra és a szépre. Fogadják olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel gyűjtöttem.”