Blue Flower

Balogh Sándor: Citeraiskola

Balogh Sándor: Citeraiskola, CD melléklettel
With shipment Utánvételes csomag for 3020,00 Ft
Fogyasztói ár4300,00 Ft
Leírás

Balogh Sándor: Citeraiskola, CD melléklettel

Ez a kötet az 1992-ben megjelentetett Citeraiskola új köntösbe öltöztetett 2. kiadása. Az 1. kiadást a Magyar Művelődési Intézet jelentette meg a Népzenei füzetek című sorozatában. Az új Citeraiskola nem csak küllemében újult meg, hanem szerkezetében, tartalmában és használhatósága tekintetében is.

A kötet egyes fejezeteit, és az azokban található fontos instrukciókat a hagyományos magyar citerajáték elemeire építve állítottam össze több, mint 40 éves zenepedagógiai munkám tapasztalatai alapján. A mintegy 300, tematikusan felépített dallamanyag bőséges tananyagot nyújt a citerát tanulni vágyók számára, a gyermekdaloktól a régi és új stílusú népdalokon keresztül a gyimesi és a moldvai csángó dallamokig. A kottaanyag mellett a kötetben található lemezmellékleten megszólaló 50 dallam meghallgatásával lehetőség nyílik  a hallás utáni daltanulásra is. A CD- melléklet  dallamait a kottában leírtakhoz képest, a hagyományos citerajáték egyszerűbb díszítéseivel szólaltatjuk meg Gál János citerás tanítványom közreműködésével.

A Citeraiskolát mindazoknak ajánlom, akik a művészeti iskolában, zeneiskolában, szakgimnáziumban, valamint a közművelődés területein bővíteni szeretnék a citerával való ismereteiket.

Balogh Sándor.

 

TARTALOMJEGYZÉK

Elõszó
Bevezetõ
A citerával kapcsolatos általános tudnivalók
Legelterjedtebb formatípusai
A citera felépítése
A citera elnevezése mérete és hangolása alapján
Dallamhúrok, kísérõhúrok
A citera hangolása
Hangolási táblázat
A citera húrozása

I.RÉSZ
A citerajáték kezdetei
A hangszer elhelyezése
Elhelyezkedés a hangszer elõtt
A pengetõ fogása
A pengetés módja
A citeratanulás kezdeti fázisai
Ritmusgyakorlatok
Ritmusgyakorlatok negyed és nyolcadpár értékekkel
A bal kéz tartása és az ujjak helyzete húrlenyomás közben
Gyermekdalok „A”
Törzshangok fogása az elsõ érintõsoron
Alsó hangtartomány „A” – a C-D-É-F-G hangok használata
Újabb dallamok a citera eddig megismert hangjain
Gyermekdalok „B”
Törzshangok és félhangok fogása az elsõ és második érintõsoron
Alsó hangtartomány „B” – a C-D-Esz-F-G hangok használata
Felsõ hangtartomány – a G-Á-Bé-C’-D’ hangok használata
Az alsó és a felsõ hangtartomány összekapcsolása
Régi stílusú dallamok játéka egy oktáv hangterjedelemben
Dunántúli terces dallamok
Pergetés
Szinkópa, pontozott ritmusok és fél érték
Szinkópa ritmus
Nyújtott ritmus
Éles ritmus
Fél érték

II. RÉSZ
Kötetlen ritmusú, parlando, rubato elõadású dallamok
Új stílusú népdalok
A nyomóval való játék
Dallamdíszítési lehetõségek
Húrtompítás, húrlefogás, mint kíséretmód

III. RÉSZ
Tizenhatodos ritmusaprózás és dallamdíszítés
Ti-tiri ritmus
Tiri-ti ritmus
Tiri-tiri ritmus

IV.RÉSZ
Énekes és hangszeres dallamok kis-és nagytájak szerinti csoportosításban
Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár megye)
Palócföld (Nógrád megye)
Nagykunság (Jász-Nagykun-Szolnok megye – Kisújszállás)
Tuka Zsigmond életrajzából
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Mezõkövesd)
Dél-Alföld (Csongrád megye – Szentes, Fábiánsebestyén)
Erdélyi táncdallamok
Maros-Küküllõk vidéke (Alsó-Fehér megye – Lõrincréve)
Gyimes (Csík megye – Gyimesfelsõlok, Gyimesközéplok)
Moldva (Bákó megye – Klézse)
Betûrendes dallammutató
Dalszöveg gyûjtemény
Tartalomjegyzék
Felhasznált irodalom
A hangzó melléklet dallamai

 

A HANGZÓ MELLÉKLET DALLAMAI
Track. Kezdõsor / Cím
1. Mikor gulyáslegény voltam
2. Szeretnék szántani
3. Házasodik a tücsök
4. Amoda a karám mellett*
5. Bujdosik az árva madár*
6. Kormos Pistát Simontornyán megfogták
7. Eltörött a kutam gémje
8. Nem akar a vezérürüm legelni
9. Este van már, nyolcat ütött az óra*
10. Zöld erdõben, zöld mezõben
11. A ladányi torony tetejébe
12. Új a csizmám, a szögre van felakasztva
13. Eb kolduljon többet*
14. Három éjjel, három nap*
15. Haragszik a gazda*
16. Addig rózsám el nem veszlek*
17. Leesett a makk a fáról*
18. Derül-borul a Dunáról*
19. Tedd be, vedd föl, csapd a földhöz*
20. Apró murok, petrezselyem
21. Hej, Dunáról fúj a szél
22. Gyüdi korsó, radványi
23. Oláj asszony, mit fõztél
24. Cinege – tamburán játszott változata
25. Kanásztánc – furulyás változata
26. Lóra csikós, lóra
27. Hajnallik, hajnallik
28. Szól a fügemadár
29. Édesanyám, most vagyok szép idõbe
30. Szivárványos az ég alja
31. Zöld búzában szedeget a vadgalamb
32. Babám háza elõtt áll egy magos nyárfa
33. Hej, halászok, halászok
34. Áristomba de kemények az ágyak
35. Azt hittem, hogy nem kellek katonának
36. Tarka paszuly az ágy alatt
37. Az olájok, az olájok facipõbe járnak
38. Pontozó V.
39. Csárdás
40. Szapora I.
41. Szapora II.
42. Sebes magyaros I.
43. Egytoppantós
44. Hosszúhavasi
45. Sebes magyaros II.
46. Elindulék este guzsalyasba*
47. Mokányos kettõs*
48. Dittáj, dittáj Bád Mihál*
49. S e kertembe egy madár*
50. Úgy tudunk mi táncolni*