Blue Flower

Ahhoz, hogy egy értékes dallam eljusson mindenkihez hivatalosan kiadott hanghordozón vagy lejegyzett formában, igen hosszú utat kell végig járnia, a gyűjtés-feldolgozás-publikálás mindhárom lépcsőfokát. Az utolsó kettő a legnehezebb. Ez a két lépés a táncházmozgalom mai feladatai közül talán a legfontosabb, így lesz a helyszíni gyűjtésből mindenki számára hozzáférhető és használható közkincs – legyen az táncházi muzsikus vagy zenetudós –, amely hozzásegíthet minket a folklór folyamatának teljesebb megértéséhez. Ilyen munka Balogh Sándor és Bolya Mátyás által szerkesztett Magyar Citerás Antológia is, mely a MTA Zenetudományi Intézetének Népzenei Archívumából válogat.Az Óbudai Népzenei Iskola kiadványsorozatának lemezeként megjelenő Antológia elsőként vállalkozik arra, hogy a teljes Kárpát-medencét felölelő, eredeti citeramuzsikát tartalmazó válogatást adjon közre úgy, hogy hangzó mellékletként szervesen illeszkedjen az új, három kötetesre tervezett citerás tankönyvhöz. A hangzóanyag, a kotta és a szöveges magyarázatok együttesen olyan ismeretanyaggá állnak össze, mely nem csak a citera iránt komolyan érdeklődőknek, hanem tananyagként a zene- és művészeti iskolák számára is ajánlott. Ezt a hiánypótló munkát az 1999-ben kiadott alapfokú művészeti oktatási tantervben foglalt, a citera tárgy tanítására vonatkozó irányelvek mellett a citera országos elterjedtsége és népszerűsége is szükségessé tették.

A megjelenést hosszú, átfogó kutatómunka előzte meg. A több mint ezer dallam válogatása során elsődleges szempont volt a megfelelő előadásmód (tiszta hangolás, pontos játék, kettősfogás – tercelés – mellőzése), a stílus értékelése (régi stílusú dallamok kiemelése, népies műdalok és nóták mellőzése), valamint a tájegységekre jellemző dallamanyag mellett eddig nem kiadott citerás dallamok, különleges, ritka vagy egyedi játéktechnikák bemutatása is. Ennek eredményeként az elmúlt közel ötven év legértékesebb gyűjtései és igen sok régi stílusú dallam került a lemezre. Ha a gyűjtés során rögzítették az énekes változatot is, az is bekerült a válogatásba. Az azonos előadó által énekelt és a hangszeres változat lehetőséget ad e két előadásmód kapcsolatának megértéséhez.

A műfaj sok neves képviselőjét találjuk mind a gyűjtők, mind a muzsikusok között, többek között Rajeczky Benjamin, Martin György, Pesovár Ferenc, Kallós Zoltán, Olsvai Imre, Tari Lujza, Sárosi Bálint, Manga János vagy Magda Imre, Sajti Mihály, Szaszkó József, Tuka Zsigmond, Vass Sándor nevét olvashatjuk a borítón. A ZTI anyaga a sorozat további részein kiegészül több tájegység dallamaival és más gyűjtők gyűjtéseivel is (Észak- Magyarország, Alföld, Erdély, Gyimes, Moldva).

Az első rész a következő dialektusokat és megyéket öleli fel: Alföld (Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye, Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szatmár megye, Csongrád megye), Erdély (Kolozs megye), Gyimes (Csík megye), Felföld (Gömör és Kis-Hont megye) és Dunántúl (Baranya megye, Somogy megye).
A lemezt ajánlom mindazoknak, akik tanítást-tanulást segítő igényes válogatást keresnek, de azoknak is, akik csupán hangulatos zenei élményre vágynak.

Bolya Mátyás